Aktuality

Upozornenie na zahájenie prác na stavbe “Malá vodná elektráreň”

pridané: 30.09.2016
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev