Aktuality

Žiadosť o vyjadrenie sa k pripravovaným zmenám cestovných poriadkov (linky 505438 a 505414)

pridané: 24.10.2018
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev