Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pridané: 13.06.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev