Aktuality

Povodne

pridané: 28.02.2012
Telefonické kontakty na inštitúcie potrebné v súvislosti s hrozbou vyliatia vody z korýt vodných tokov v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadových zátarasov, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v korytách vodných tokov prípadne upchávanie priepustov z dôvodu postupného otepľovania.

Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši: 5514959, 0908/ 874 770

Obvodný úrad Liptovský Mikuláš: 5518750, 5518751, 0905/969 186

Koordinačné stredisko IZS Žilina: 041/5117249 (112)
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev