Informácie o obci » Doplnok č. 1 k ÚPN


riešenie doplnku UPN č.1
zobraziť Návrh zmien a doplnkov


Zmeny a doplnky 1

zobraziť
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev