História obce » Kniha o Podtúrni

Podtureň 1331 - 2002

Vážení spoluobčania, milí rodáci.

Aj my sme sa dočkali. Podarilo sa nám vytvoriť dielo, ktoré prináša zobrazenie šírky aj hĺbky dejín našej "Viesky". Dielo, ktoré sa snaží podať obraz vývoja našej obce, a to od prvej písomnej zmienky až do súčasnosti. Obraz by mal verne vyjadriť život našich predkov aj preto, že podklady boli čerpané z archívov v Liptovskom Mikuláši a v Bytči. Nezabudlo sa ani na spomienky žijúcich pamätníkov, ktorí pomohli priblížiť život novodobejších dejín obce. Časť knihy, neskor i celé vydanie sme sa rozhodli zverejniť na našich internetových stránkach a verím, že kniha poteší a hlboko zapôsobí nielen na obyvateľov našej obce, ale aj na našich rodákov žijúcich mimo nej.

Knihu o obci je možné zakúpiť si na Obecnom úrade v Podturni za 100,- Sk/1ks.
Obsah knihy zobraziť
Príhovor starostu zobraziť
Richtári a starostovia obce zobraziť
Erb obce zobraziť
Kompletná kniha zobraziť

2. Knižné vydanie

Knihu Podtureň brána do látenskeho Liptova je možné zakúpiť si na Obecnom úrade v Podturni za 50,- Sk/1ks.

Kompletná kniha zobraziť
Obrazová príloha zobraziť
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev