Obecná knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA
RADI PRIVÍTAME MEDZI SEBOU NOVÝCH ČITATEĽOV!!!


knihovníčka – pani Eva Huštáková,


otvorená každú sobotu od 13.00 do 17.00 hod.,


prvý zápis v príjmovej knihe 1.8.1965,
počet čitateľov k dnešnému dňu 53, v členení 27 detí, 19 dospelých a 7 dôchodcov,
k dispozícii 2754 kníh v hodnote 4216,-€/ 127.000,- Sk,

Zápisné na rok:
- deti a študenti: 0,70€
- dôchodcovia: 1€
- dospelí: 1,50€

Poplatky za oneskorené vrátenie požičaných knižničných jednotiek
po uplynutí výpožičnej doby – používateľ platí:

- za 1. upomienku 0,70€
- za 2. upomienku 1€
- za 3. upomienku 1,70€
(pokus o zmier)
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev