Povinné zverejnenie » Profil • Názov zákazky: Správa registratúry s vyraďovacím konaním
  Opis predmetu zákazky: Správa registratúry – uloženie a označenie písomností s následným vyraďovacím konaním
  Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 1500 €
  Zverejnenie zákazky: 5. 2. 2014

  [5.2.2014]

 • Názov zákazky: Údržba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice
  Opis predmetu zákazky: maliarske a natieračské práce, výmen strešnej krytiny (prípadne jej ošetrenie náterom), výmena okien a dverí, oprava komína
  Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 3324,22 €
  Zverejnenie zákazky: 5. 2. 2014

  [5.2.2014]

 • Názov zákazky: Nákup stoličiek
  Opis predmetu zákazky: Konferenčné stoličky Iso v počte 100 ks
  Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 2000 €
  Zverejnenie zákazky: 31. 1. 2014

  [5.2.2014]

 • Predmet zákazky: Oprava miestnej komunikácie na ul.Hlavnej - 105 m2
  Termín vystavenia objednávky: 26.08.2013

  [22.8.2013]

 • Predmet zákazky: Oprava balkónov v BD 505 - pravá strana 1. a 2. poschodie
  Termín vystavenia objednávky: 13.8.2013

  [9.8.2013]

Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev