Obecný úrad » Smernice

  • Smernicu o postupe pri verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 01.11.2017
    stiahnuť dokument
  • Smernica o postupe vo verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou účinná od 01.06.2017
    stiahnuť dokument
  • Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek účinná od 01.01.2017
    stiahnuť dokument
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev