Spolky a združenia


Zloženie výborov:

Červený kríž


Obecný hasičský zbor

Predseda – Ľuboslav Strcula
Veliteľ – Ing. Jiří Kubíček
Pokladník – Jaroslav Janovčík
Preventivár – Milan Mlynarčík
Strojník – Martin Strcula
Člen pre prácu s mládežou – Janka Blišťanová


               FOTOGALÉRIA

Jednota dôchodcov

Výbor ZO-JDS:

Predseda: Vozáriková Viera
Podpredseda: Kytta Michal
Tajomník: Huštáková Eva
Hospodár: Fašanoková Želmíra
Členky: Báthoryová Margita, Vozáriková Ľubica, Strych Pavel

Revízna komisia:

Predseda: Tomčík Jaroslav
Člen: Blyšťanová Betka
Člen: Cviková Darina

Schválený 5.3. 2011 na slávnostnom posedení.
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev