Informácie o obci » Štatistické údaje


Kód obce:510947
Názov okresu:Liptovský Mikuláš
Názov kraja:Žilinský
Štatút obce:obec
PSČ:033 01
Telefónne smerové číslo:044
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok:1345
Nadmorská výška stredu obce - mesta v m:615
Celková výmera územia obce [m2]:5 081 402
Počet obyvateľov obce:1034
Hustota obyvateľstva na km2:99
Sídlo matričného úradu:Liptovský Hrádok
Sídlo pracoviska daňového úradu:Liptovský Mikuláš
Sídlo pracoviska policajného zboru:Liptovský Hrádok
Sídlo Okresného súdu:Liptovský Mikuláš
Sídlo požiarnej stanice jednotky ZPO:Liptovský Hrádok
Sídlo pracoviska obvodného úradu:Liptovský Mikuláš
Sídlo pracoviska územnej vojenskej správy:Žilina
Sídlo pracoviska úradu práce sociálnych vecí a rodiny:Liptovský Mikuláš
Sídlo obvodného úradu životného prostredia:Liptovský Mikuláš

Zdroj: Štatistický úrad
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev