História obce » Symboly obce

Historické údaje o symboloch obce Podtureň
zobraziť
Heraldický register Slovenskej republiky
zobraziť
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev