Úradná tabuľa » Archív 2017

 • Oznam o prerušení distribúcie elektriny (11.5. 2017 v čase 7.30 - 11.30 hod.)
  stiahnuť dokument • Pozemkové spoločenstvo Podtureň - Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov (22. apríl 2017, 10.00 hod)
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN č. 2/2017 - zrušenie VZN č. 2/2008 - požiarny poriadok obce
  stiahnuť dokument
 • Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - Stratégia tvorby a budovania IDS ŠK
  stiahnuť dokument


 • Informácia o realizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 pod hradom Strečno počas nasledujúceho víkendu
  stiahnuť dokument


 • Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine
  stiahnuť dokument


 • Informácia o realizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 pod hradom Strečno počas nasledujúceho víkendu
  stiahnuť dokument


 • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2017 v Podturni (23.02. 2017 - štvrtok, o 18,30 hod.)
  stiahnuť dokument


 • Návrh VZN_č. 1_2017 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň
  stiahnuť dokument

 • Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce Uhorská Ves – Zmeny a doplnky č. 2
  stiahnuť dokument • Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu – Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
  stiahnuť dokument

Odkazy
Voľby
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Kniha o obci
Kniha o podturni
Počasie
Materská škola Maravček
Počet návštev
[CNW:Counter]