Informácie o obci » Územný plán

VZN č. 3/2003 - ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Podtureňurbanistický návrh

urbanistický návrh

urbanistický návrh

urbanistický návrh

urbanistický návrh
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev