Povinné zverejnenie » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

http://podturen.obecny-portal.sk/obstaravania
  • Nákup športovej výbavy pre deti a mládež z obce Podtureň – Výzva na predkladanie ponúk (09.08. 2018)
    stiahnuť dokument


  • Nákup športovej výbavy pre deti a mládež z obce Podtureň – Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje uchádzača
    stiahnuť dokument


  • Doplnenie výzvy na predkladanie ponúk na základe žiadosti o vysvetlenie
    stiahnuť dokument


Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev