Voľby


Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2010

Rok 2019
Rok 2018


Rok 2017

 • Výsledky volieb v Obci Podtureň do orgánov samosprávnych krajov konaných 4.11. 2017
  stiahnuť dokument

Rok 2016

 • Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Podtureň (5. marec 2016)
  stiahnuť dokument

Rok 2015


Rok 2014


 • Výsledky volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 24. 5. 2014 v obci Podtureň
  stiahnuť dokument

Rok 2013

 • Výsledky volieb do orgánov ŽSK v obci Podtureň konaných dňa 9.11.2013
  stiahnuť dokument

Rok 2012

 • Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Podtureň, ktoré sa konali dňa 10. 3. 2012
  stiahnuť dokument

Rok 2010


Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev