Informácie o obci » Zmeny a doplnky ÚPN-O č.2Stiahnuť prílohy (zmeny_doplnky_c2.zip 28,4MB)
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev