Povinné zverejnenie » Zmluvy

 http://podturen.obecny-portal.sk/zmluvy

  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (dodatok k dohode č. 12 / §50 / 2011) stiahnuť dokument
  • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Pôdohospodárska platobná agentúra) stiahnuť dokument
  • Zmluva o sponzorstve, poskytnutí finančného daru (GÜDE Slovakia s.r.o.) stiahnuť dokument
  • Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec (Slovenský pozemkový fond) stiahnuť dokument
  • Lesostav - rekonštrukcia a modernizácia visutej lávky, lokalita Borová Sihoť stiahnuť dokument
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev