Fotogaléria » Zo života obce

Čistenie ulíc chlapi [marec]

zobraziť fotografie »

Vývoz nebezpečného odpadu [marec]

zobraziť fotografie »

Kosenie cintorína [máj]

zobraziť fotografie »

Zber papiera z OcÚ [máj]

zobraziť fotografie »

Zdvihnutie vody po dažďoch na Váhu [máj]

zobraziť fotografie »

Čistenie verejných priestranstiev [jún]

zobraziť fotografie »

Kosenie verejného priestoru [jún]

zobraziť fotografie »

Náter hasičskej zbrojnice [jún]

zobraziť fotografie »

Náter strechy a fasády zvonice [jún]

zobraziť fotografie »

Náter strechy hasičskej zbrojnice [jôn]

zobraziť fotografie »

Kosenie Jamníčka [júl]

zobraziť fotografie »

Zasypanie kanála na ul. J. Žiaka [júl]

zobraziť fotografie »

Kosenie verejného priestoru za PE [august]

zobraziť fotografie »

Zvonica po úprava [august]

zobraziť fotografie »

Doplnenie prvkov na detské ihrisko pri PE [august]

zobraziť fotografie »
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev