Fotogaléria » Zo života obce

Ľadové kryhy na Jamníčku [január]

zobraziť fotografie »

Čistenie verejných priestranstiev-zametanie ulíc [apríl]

zobraziť fotografie »

Opilovanie konárov pri kaštieli s.č.165 [marec]

zobraziť fotografie »

Výrub a opilovanie stromov pri pomníku [marec]

zobraziť fotografie »

Kosenie cintorína [apríl]

zobraziť fotografie »

Kosenie okolo ČOV [máj]

zobraziť fotografie »

Osádzanie dopravného značenia na št.ceste I-18 [august]

zobraziť fotografie »

Výmena okien na predajni Včela [august]

zobraziť fotografie »

Oprava autobusových zastávok [september]

zobraziť fotografie »

Úprava brehu a koryta Váhu [november]

zobraziť fotografie »
Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev