Úvod


Vážený návštevník.
V mene obce Podtureň Vás srdečne vítam na stránkach našej obce.
Návštevníci týchto stránok majú možnosť spoznať bohatú minulosť obce, jej dejiny, ako aj súčasnosť a jej význam. Okrem dôležitých informácií o volených funkcionároch v Obecnom zastupiteľstve tu nájdu návštevníci právne predpisy obce a samosprávy , ako aj všeobecne záväzné nariadenia obce Podtureň/VZN/. Okrem úradných stránok sa tu návštevník zoznámi s aktivitami spoločenského a kultúrneho života, informácie o inštituciach a organizaciach.
Verím, že naše stránky budú nápomocné pri vybavovaní Vašich úradných i osobných záležitosti, ako aj nápomocné pri rozšírení poznania o našej obci. Bude mi potešením i osobné poznanie každého z Vás, ktorí o našu obec prejavíte záujem.

Marián VOJTÍK - starosta


Obec leží v strednej časti Liptovskej kotliny na nive terasového svahu Váhu. Pod obcou je prameň - kyselka.

Na ceste medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom v náručí mocných "strážcov", Západných a Nízkych Tatier, leží malebná obec Podtureň. Jej poloha medzi dvoma centrami Liptova, prítomnosť diaľnice, železnice, okolitých turistických centier (Liptovský Ján, Demänovská dolina, Jasná, Aquapark Tatralandia...) predurčuje obec v súčasnosti i blízkej budúcnosti na stredisko cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a kvalitného bývania. Veď na dosah má návštevník centrum Vysokých i Nízkych Tatier a s tým spojené prírodné krásy. S možnosťami športového využitia a relaxu. Posledné roky sú využívané a obľúbené i cyklotrasy pre všetky vekové karegórie.

Obec Podtureň vznikla v strednej časti Liptovskej kotliny při starobylej obchodnej ceste naprieč Liptovom. Jej prvpočiatky sa môžu hľadať v tesnej blízkosti súčasnej obce, na neveľkých vyvýšeninách v nadmorskej výške okolo 667,6 metra, ktoré sú súčasťou väčších pahorkov, vytvorených terasami Váhu. Dôkazom ich starodávneho osídlenia sú ich názvy: Bašta, Vatra, Velínok. Svedectvo o tom potvrdil výzkumna úpätí hradiska Bašta, kde sa při archeologických vykopávkach našlo mnoho úlomkov, ale i črep z nadoby zo staršej doby rímskej. (Viac je možné nazrieť do knihy o obci Podtureň a v knihe Postureň – brána do laténskeho Liptova.)


Odkazy
Voľby
Materská škola Maravček
Kniha o obci
Kniha o podturni
Obecný futbalový klub
Počasie
Projekt
Projekt
Projekt
13 b.j. súp.č. 166 Podtureň
Počet návštev