...
Obec Podtureň

Projekty od r. 2017

Vyvesené: 19. 8. 2022
Vyvesené: 31. 7. 2019 Dátum zvesenia: 31. 7. 2024
Vyvesené: 25. 9. 2019
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry