...
Obec Podtureň

Projekty od r. 2017

 

Rok 2023

Modrenizácia multifunkčného ihriska - ŽSK

Modrenizácia multifunkčného ihriska - ŽSK

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ Podtureň - MAS Horný Liptov

Zlepšenie podmienok pre deti v MŠ Podtureň

 

Rok 2022

Stavebné úpravy a prístavba - modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Podtureň

- MV SR

Stavebné úpravy HZ - MVSR

Oslavujme spolu hrou - ŽSK

Oslavujme spolu hrou - ŽSK

Rok 2021

Podpora opatrovateľskej služby II. v obci Podtureň

Podpora OS II. v obci Podtureň

Rok 2019

Rozšírenie kamerového systému v obci Podtureň - III. etapa - Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Rozšírenie KS - III. etapa

 

 

Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry