Menu
...
Obec Podtureň

Tlačivá

STAVEBNÉ

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,28 kB
Stiahnuté: 307×
Vložené: 3. 10. 2019

Žiadosť o vydanie záväzných stanovísk podľa § 4 ods. 3 písm. d/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zavazne-stanovisko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 258×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 16. 3. 2021

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka, pretlak)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávku).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,79 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 14. 3. 2024

Návrh na vydanie rozh. o umiestnení stavby

navrh_na_umiestnenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,55 kB
Stiahnuté: 307×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,01 kB
Stiahnuté: 309×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

zmena_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,38 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 14. 6. 2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,7 kB
Stiahnuté: 336×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby so stavebnými úpravami podľa §85odst.2 stavebného zákona

zmena_uzivania_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,58 kB
Stiahnuté: 305×
Vložené: 14. 6. 2019

Formulár pre ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_-drobnej_-stavby_01.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

odstranenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,87 kB
Stiahnuté: 274×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 85,72 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 29. 6. 2022

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla budove

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,86 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 29. 6. 2022

Žiadosť o vydanie potvrdenia na zápis stavby do KN bez súpisného čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia na zápis stavby do KN bez súpisného čísla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,42 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 29. 6. 2022

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 29. 6. 2022

Čestné vyhlásenie k veku stavby

Čestné vyhlásenie k veku stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB
Stiahnuté: 191×
Vložené: 10. 3. 2021

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,72 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 10. 4. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o výrub drevín.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,8 kB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 8. 10. 2020

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 60,2 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 3. 4. 2024

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 66,32 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 14. 9. 2022

Žiadosť o povolenie stavby MZZO

Žiadosť o povolenie stavby MZZO-stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 13. 12. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stavby MZZO

Žiadosť o trvalé užívanie MZZO-kolaudácia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 13. 12. 2023

DANE A POPLATOK ZA TKO

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľnosti od 1.9.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 25. 1. 2024

II.oddiel k priznaniu k dani z nehnuteľnosti-Daň z pozemkov

priznanie_II-oddiel_pozemky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,46 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 25. 1. 2024

III. oddiel priznania k dani z nehnuteľnosti - Daň zo stavieb na jeden účel

priznanie_III-oddiel_stavby-jeden-ucel.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,13 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 25. 1. 2024

III. oddiel priznania k dani z nehnuteľnosti - Daň zo stavieb na viac účelov

priznanie_III-oddiel_stavby-viac-ucelov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,99 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 25. 1. 2024

IV. oddiel priznania k dani z nehnuteľnosti-daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

priznanie_IV-oddiel_byt_a_nebytovy_priestor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,53 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 25. 1. 2024

V. oddiel priznania k dani za psa

priznanie_V-oddiel_pes.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,34 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 25. 1. 2024

VI. oddiel priznanie k dani za predajné automaty

priznanie_VI-oddiel_predajne_automaty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 25. 1. 2024

VII. oddiel priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

priznanie_VII-oddiel_nevyherne_hracie_pristroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,23 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 25. 1. 2024

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane

priznanie_priloha_znizenie-oslobodenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,15 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 25. 1. 2024

Oznámenie vzniku - zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

oznamenie_poplatkovej_povinnosti_za_kom_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 14. 6. 2019

Komunálny odpad-Oznámenie o vzniku-zániku-zmeny- Podnikatelia-ROVEŇ

Oznámenie o vzniku_zániku _zmeny poplatkovej povinnosti za KO _ROVEŇ_FO_PO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,39 kB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 19. 2. 2020

Komunálny odpad-Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,59 kB
Stiahnuté: 194×
Vložené: 19. 2. 2020

Splnomocnenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti-jedna osoba

splnomocnenie-dane z nehn..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 13. 12. 2023

Splnomocnenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti pre viac osôb

splnomocnenie_pre_viac_osob.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 13. 12. 2023

Daň z ubytovania - Oznámenie základu dane - počtu prenocovaní

Ubytovanie - Oznámenie 2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,74 kB
Stiahnuté: 249×
Vložené: 17. 1. 2024

Daň z ubytovania - Oznámenie o vzniku-zániku-zmene daňovej povinnosti

2023 Oznámenie VZNIKU-ZÁNIKU-ZMENY - Daň z ubytovania.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 3. 4. 2023

Oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

oznamenie_o_vzniku_zaniku_danovej_povinnost.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 14. 6. 2019

Evidenčný list psa

Evidenčný list psa.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 18,28 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 20. 11. 2020

TLAČIVO - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa ...

priznanie k dani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 190×
Vložené: 26. 11. 2020

Komunálny odpad-Oznámenie o vzniku-zániku-zmeny- FO

Oznámenie o vzniku_zániku _zmeny poplatkovej povinnosti za KO .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,14 kB
Stiahnuté: 199×
Vložené: 19. 2. 2020

Komunálny odpad-Oznámenie o vzniku-zániku-zmeny- podnikatelia

Oznámenie o vzniku_zániku _zmeny poplatkovej povinnosti za KO_Podnikatelia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,58 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 19. 2. 2020

NÁJOMNÉ BYTY

Žiadosť o pridelenie bytu

žiadosť o pridelenie bytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB
Stiahnuté: 1,603×
Vložené: 5. 11. 2019

MATERSKÁ ŠKOLA

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy

ziadost o prijatie dietata.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,26 kB
Stiahnuté: 259×
Vložené: 3. 5. 2024

OSTATNÉ

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)

ziadost_shr.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 14. 6. 2019

Oznámenie o uložení urny do existujúceho hrobu, hrobky a urnového hrobu

Oznámenie o uložení urny do existujúceho hrobu a urnového hrobu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,08 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 12. 7. 2023

Ohlásenie o vycestovaní občana do zahraničia

Ohlásenie o vycestovaní občana do zahraničia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,89 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 19. 2. 2020

Evidenčný list psa

Evidenčný list psa.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 18,28 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 20. 11. 2020

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Podtureň

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Podtureň.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 30. 1. 2020

ROZANA

ROZANA-nový systém hlásenia ROZHLASU v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry