...
Obec Podtureň

Tlačivá

STAVEBNÉ

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,28 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 3. 10. 2019

Žiadosť o vydanie záväzných stanovísk podľa § 4 ods. 3 písm. d/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zavazne-stanovisko.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávku).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,49 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 16. 3. 2021

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z MK.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 16. 3. 2021

Návrh na vydanie rozh. o umiestnení stavby

navrh_na_umiestnenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,55 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,01 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

zmena_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,38 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 14. 6. 2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,7 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby so stavebnými úpravami podľa §85odst.2 stavebného zákona

zmena_uzivania_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,58 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 14. 6. 2019

Formulár pre ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_-drobnej_-stavby_01.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 224×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

odstranenie_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,87 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove

ziadost_urcenie_supisneho_cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,75 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia na zápis stavby do KN bez súpisného čísla

Žiadosť o vydanie potvrdenia na zápis stavby do KN bez súpisného čísla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,65 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 2. 12. 2021

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla budove

ziadost_zmena_zrusenie_sc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,74 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť o potvrdenie veku stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 20. 11. 2020

Čestné vyhlásenie k veku stavby

Čestné vyhlásenie k veku stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 10. 3. 2021

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o výrub drevín.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,8 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 8. 10. 2020

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

ziadost-o-vydanie-rybarskeho-listka.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

ziadost_o_povolenie_vodnej_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 14. 6. 2019

Žiadosť o povolenie stavby, jej zmeny a užívania stavby MZZO

mzzo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB
Stiahnuté: 172×
Vložené: 14. 6. 2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia

oznamenie_udajov_pre_urcenie_poplatku_mzzo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 634,8 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 14. 6. 2019

DANE A POPLATOK ZA TKO

TLAČIVO - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa ...

priznanie k dani.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 26. 11. 2020

Komunálny odpad-Oznámenie o vzniku-zániku-zmeny- FO

Oznámenie o vzniku_zániku _zmeny poplatkovej povinnosti za KO .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,14 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 19. 2. 2020

Komunálny odpad-Oznámenie o vzniku-zániku-zmeny- podnikatelia

Oznámenie o vzniku_zániku _zmeny poplatkovej povinnosti za KO_Podnikatelia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,58 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 19. 2. 2020

Oznámenie vzniku - zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ

oznamenie_poplatkovej_povinnosti_za_kom_odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 14. 6. 2019

Komunálny odpad-Oznámenie o vzniku-zániku-zmeny- Podnikatelia-ROVEŇ

Oznámenie o vzniku_zániku _zmeny poplatkovej povinnosti za KO _ROVEŇ_FO_PO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 45,39 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 19. 2. 2020

Komunálny odpad-Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,59 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 19. 2. 2020

Splnomocnenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti - jedna osoba

splnomocnenie-na-podanie-priznania-k-dani-z-nehnutelnosti-jedna-osoba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,85 kB
Stiahnuté: 463×
Vložené: 14. 6. 2019

Splnomocnenie na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti pre viac osôb

splnomocnenie_viac_osob.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,71 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 14. 6. 2019

Oznámenie o výške vybratej dane za ubytovanie

Ubytovanie - oznámenie 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,52 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 19. 9. 2019

Oznámenie o vzniku-zániku platiteľa dane za ubytovanie

Oznámenie o vzniku - zániku platiteľa dane od r.2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,38 kB
Stiahnuté: 200×
Vložené: 19. 9. 2019

Oznámenie o vzniku-zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva

oznamenie_o_vzniku_zaniku_danovej_povinnost.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 22,5 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 14. 6. 2019

Evidenčný list psa

Evidenčný list psa.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 18,28 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 20. 11. 2020

NÁJOMNÉ BYTY

Žiadosť o pridelenie bytu

žiadosť o pridelenie bytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB
Stiahnuté: 847×
Vložené: 5. 11. 2019

MATERSKÁ ŠKOLA

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy

ziadost-o-prijatie-2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 110 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 14. 6. 2019

OSTATNÉ

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)

ziadost_shr.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 125×
Vložené: 14. 6. 2019

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Podtureň

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Podtureň.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51,5 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 30. 1. 2020

Ohlásenie o vycestovaní občana do zahraničia

Ohlásenie o vycestovaní občana do zahraničia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,89 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 19. 2. 2020

Evidenčný list psa

Evidenčný list psa.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 18,28 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 20. 11. 2020

Projekty

projekt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry