...
Obec Podtureň

Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry