...
Obec Podtureň

Kolaudačné rozhodnutie - Verejná vyhláška-Inžinierske siete k IBV na ulici Ela Romančíka, objekt SO 07 - Verejné osvetlenie, SO 08 - Verejný rozhlas

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry