...
Obec Podtureň

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí verejného prerokovania

Dátum zvesenia: 25. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry