...
Obec Podtureň

Návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa ruší VZN Obce Podtureň č. 3/2020

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry