...
Obec Podtureň

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry