...
Obec Podtureň

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie ŽSK a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov ŽSK v roku 2022r

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry