...
Obec Podtureň

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad"

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry