...
Obec Podtureň

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu F2BTS-FO-1102BB

Dátum zvesenia: 6. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry