...
Obec Podtureň

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2023

Dátum zvesenia: 4. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry