...
Obec Podtureň

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2022

Dátum zvesenia: 22. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry