...
Obec Podtureň

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie ŽSK na roky 2021 - 2027

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry