...
Obec Podtureň

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry