...
Obec Podtureň

Rozhodnutie o umiestnení stavby-verejná vyhláška F2BTS-FO-1102BB

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry