...
Obec Podtureň

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry