...
Obec Podtureň

Verejná vyhláška - zverejnenie nariadenia vykonania projektu pozemkových úprav v k.ú. Podtureň, lokalita Nižná Roveň

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry