...
Obec Podtureň

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce - nebytového priestoru v Polyfunkčnej budove s.č. 166

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry