...
Obec Podtureň

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce - parkovacie plochy pred obecnými nájomnými bytovými domami

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry