...
Obec Podtureň

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce - pozemku parc. č. KN-C 428/15

Dátum zvesenia: 20. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry