...
Obec Podtureň

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce - pozemky parc.č. KN-C 510/2, 509/1

Dátum zvesenia: 31. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry