...
Obec Podtureň

Zápisnica zo zasadnutia OZ č. 4/2022 zo dňa 22.06.2022

Dátum zvesenia: 23. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry