...
Obec Podtureň

Zmeny a doplnky č. 6 ÚPN-SÚ Lipt.Hrádok - Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry