...
Obec Podtureň

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na stavbu "SW 12640 Podtureň-Nižná Roveň-Zahustenie TS

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správca Webu
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry