...
Obec Podtureň

VZN

Rok 2019

VZN 1_2019 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so sídlom na území obce Podtureň

vzn_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,81 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 18. 2. 2019

VZN 2_2019 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ

vzn-2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,82 kB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 31. 7. 2019

VZN 3_19 Podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov

VZN_3_19_Podmienky a kritériá prideľovania nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,24 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 27. 9. 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

VZN 4_2019 o miestnych daniach a poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,4 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 13. 1. 2020

Rok 2018

VZN 6_2018 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň

vzn-6_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,07 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 16. 11. 2018

VZN 7_2018 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň

vzn-7_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,44 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 16. 11. 2018

VZN 8_2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadeniach služieb

vzn_8_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,63 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 21. 11. 2018

VZN_06_2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn_6_17-o_nakladani_s_ko_dso_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,43 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 2. 1. 2018

VZN_07_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-7_2017-o-miestnych-daniach-a-poplatku_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,42 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 13. 2. 2018

VZN_1_2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň

vzn_-1_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 5. 3. 2018

VZN_2_2018 zrušenie neplatných VZN

vzn-2_2018-zrusenie-neplatnych-vzn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,92 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 19. 7. 2018

VZN_3_2018 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda

vzn-3_2018-o-podrobnostiach-organizacie-miestneho-referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,88 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 25. 7. 2018

VZN_4_2018 prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Podtureň

vzn-4_2018-prevadzkovy-poriadok-pre-pohrebisko-cintorin-podturen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,37 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 19. 7. 2018

VZN_5_2018 o poplatkoch za znešisťovanie ovzdušia

vzn-5_2018-o-poplatkoch-za-znesistovanie-ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,57 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 19. 7. 2018

Rok 2017

vzn_05_2017 o poskytnutí vianočného príspevku seniorom

vzn-2017-5-o-poskytnuti-vianocneho-prispevku-seniorom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,49 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 15. 11. 2017

VZN_3_2017 o určení výšky prispevku na činnosť MŠ a čiastočnú úhradu nákladov vo VŠJ

vzn_2017_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,8 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 7. 9. 2017

VZN_4_2017 zrušenie VZN 1-2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

vzn_2017_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,75 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 7. 9. 2017

VZN_č. 1_2017 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň

vzn_1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,24 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 6. 4. 2017

Rok 2016

VZN_01_2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň

vzn_01_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,81 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 3. 2016

VZN_02_2016_dodatok_c_1 Podmienky prideľovania nájomných bytov

vzn_2_2016_dodatok_c_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,44 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 25. 11. 2016

VZN_04_2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_04_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,41 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 13. 10. 2016

Rok 2015

VZN_03_2015 zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Podtureň

vzn_03_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,17 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 24. 11. 2015

VZN_1_2008 Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Podtureň

vzn_1_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 558,17 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 3. 2. 2015

VZN_2_2015 o zriadení materskej školy

vzn_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,85 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 10. 4. 2015

VZN_4_2012 Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Podtureň

vzn_4_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,72 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 20. 10. 2015

VZN_6_2014 o miesnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_6_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,76 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 7. 1. 2015

Rok 2014

VZN_01_2013 Dodatok č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_01_2013_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,29 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 21. 5. 2014

VZN_01_2014 - O určení názvov ulíc na území obce Podtureň

vzn_01_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,41 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 3. 7. 2014

VZN_02_2013 - O výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby

vzn_2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,22 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 28. 11. 2014

VZN_02_2014_o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi

vzn_02_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,7 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 30. 5. 2014

VZN_03_2014 - O určení plôch na vylepovanie plagátov v rámci volebnej kampane

vzn_03_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,83 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 28. 5. 2014

VZN_04_2014_zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce (ÚPN-O) Podtureň

vzn_04_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 115,8 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 3. 7. 2014

Rok 2013

VZN_01_2013 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,96 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 6. 5. 2013

VZN_02_2009 - Dodatok č. 1

vzn_02_2009_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,31 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 11. 2. 2013

VZN_03_2012 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_03_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,3 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 24. 1. 2013

Rok 2012

VZN_01_2012 - O poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

vzn_01_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,76 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 12. 4. 2012

VZN_02_2009_ upravuje podmienky držania psov na území obce Podtureň

vzn_02_2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,5 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 19. 4. 2012

VZN_02_2011 - Finančná zábezpeka za užívanie nájomných bytov

vzn_02_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,6 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 17. 7. 2012

VZN_02_2012 - Úplné znenie VZN 1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň

vzn_02_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,77 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 3. 7. 2012

VZN_03_2011 - FOND opráv

vzn_03_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,93 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 17. 7. 2012

VZN_04_2011 - Dodatok č. 1 k VZN 4/2011

vzn_04_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,67 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 12. 4. 2012

VZN_05_2011 dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011

vzn_05_2011_01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,47 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 12. 4. 2012

VZN_06_2011 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_06_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,62 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 2. 1. 2012

VZN_07_2011 - O miestnych daniach

vzn_07_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,35 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 2. 1. 2012

VZN_08_2011 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podtureň

vzn_08_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,21 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 2. 2. 2012

VZN_09_2011 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn_09_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,58 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 3. 1. 2012

Rok 2011

VZN_04_2011 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi

vzn_04_2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 169 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 1. 1. 2011

VZN_05_2011 - Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Podtureň

vzn_05_2011.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 86,5 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2011

Rok 2010

VZN_01_2006 Dodatok č.2 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň

vzn_01_2006_c_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,98 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 2. 3. 2010

VZN_01_2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce ZRUŠENÉ

vzn_1_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 140,5 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN_02_2010 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

vzn_02_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 59,5 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN_03_2010 o miestnych daniach

vzn_03_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 110,5 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 1. 2010

VZN_04_2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_04_2010.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 76 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 1. 2010

Rok 2009

vzn_01_2009 - Dodatok k VZN č. 1/2009

vzn_01_2009.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2009

VZN_01_2009_o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou Podtureň

vzn_01_2009_-o-vyske-uhrady-sposobe-urcenia-a-platenia-uhrady-za-socialne-sluzby-poskytovane-obcou-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 1. 1. 2009

Rok 2008

VZN č.5-2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn_c5_2008_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 91 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2008

VZN_04_2008_o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn04_2008_o-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia-malymi-zdrojmi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 1. 1. 2008

Rok 2007

VZN_01_2007_o čistote obce a verejnom poriadku

vzn01_2007_o-cistote-obce-a-verejnom-poriadku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 114 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2007

VZN_02_2007_o miestnych daniach na území obce Podturen

vzn02_2007_o-miestnych-daniach-na-uzemi-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 109 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2007

Rok 2006

Príloha_01 k VZN_01_2006

dodatok-01-k-vzn_01_2006.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 1. 1. 2006

VZN_01_2006_prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň

vzn01_2006_prevadzkovy-poriadok-pre-pohrebiska-na-uzemi-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 83 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2006

VZN_02_2006_o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce Podtureň

vzn02_2006_o-umiestnovani-a-vylepovani-plagatov-a-inych-nosicov-informacii-na-uzemi-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB
Stiahnuté: 27×
Vložené: 1. 1. 2006

VZN_04_2006_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn04_2006_o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB
Stiahnuté: 30×
Vložené: 1. 1. 2006

Rok 2003

VZN_01_2003_o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu, poskytovanú obcou Podtureň na jej území

vzn01_2003_o-sposobe-urcenia-uhrady-vyske-uhrady-a-sposobe-platenia-uhrady-za-opatrovatelsku-sluzbu-poskytovanu-obcou-podturen-na-jej-uzemi.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2003

VZN_03_2003_záväzné časti územného plánu obce Podtureň

vzn03_2003_zavazne-casti-uzemneho-planu-obce-podturen.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 1. 1. 2003

VZN_04_2003_o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

vzn04_2003_o-ochrane-ovzdusia-a-poplatkoch-za-znecistovanie-ovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2003

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Projekty

projekt

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom
Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry