Menu
...
Obec Podtureň

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 2. 2021

Zmluva o dodávke plynu

28-21

0,07 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Podtureň

11. 2. 2021

ZRUŠENÉ-Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 2405326418

27-21

270,50 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Podtureň

8. 2. 2021

Zmluva o nájme bytu 513/4

NZ 5-21

103,67 EUR

E.Chobotová

Obec Podtureň

8. 2. 2021

Zmluva o nájme bytu 512/6

NZ 4-21

186,59 EUR

M.Čefo

Obec Podtureň

4. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

19-21

100,00 EUR

Slovenský červený kríž uzemný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Podtureň

4. 2. 2021

Poistná zmluva č. 2407680999

21-21

91,91 EUR

Generali Poisťovňa, a.s.

Obec Podtureň

4. 2. 2021

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu

20-21

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Podtureň

28. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

13-21

150,00 EUR

Slovenský červený kríž uzemný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Podtureň

28. 1. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravy

12-21

3,80 EUR

Základná škola s materskou školou

Obec Podtureň

28. 1. 2021

Zmluva o dodávke plynu

11-21

0,07 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Podtureň

27. 1. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 510/1

NZ 3-21

Neuvedené

L.Floriancová, P.Florianc

Obec Podtureň

26. 1. 2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5-21

117,36 EUR

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Podtureň

25. 1. 2021

Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu č. 50ájom bytu

NZ 2-21

Neuvedené

S.Obrcianová

Obec Podtureň

22. 1. 2021

Zmluva o výpožičke nebytového priestoru

82-2020

Neuvedené

Obecný futbalový klub Podtureň

Obec Podtureň

21. 1. 2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

4-21

20,00 EUR

Archív SB, s.r.o.

Obec Podtureň

21. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

3-21

150,00 EUR

Slovenský červený kríž uzemný spolok Liptovský Mikuláš

Obec Podtureň

20. 1. 2021

Kúpna zmluva

2-2021

3 125,00 EUR Jedentisícstodvadsaťpäť

Ing. Miroslav Matištík a Ing. Veronika Matištíková

Obec Podtureň

20. 1. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu č. 511/1

NZ 1-21

Neuvedené

Ž.Žiškova

Obec Podtureň

20. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2006/0001

Dodatok č. 1 k ZML.2006/0001

Neuvedené

Katarína Blaščíková

Obec Podtureň

20. 1. 2021

Kúpna zmluva

1-2021

23,00 EUR Dvadsaťtri eur

Marián Vojtík

Obec Podtureň

21. 12. 2020

Zmluva o zriadení vecného bremena

81-2020

100,00 EUR jedensto eur

Ing. Ľubomír Ferianc

Obec Podtureň

17. 12. 2020

Kúpna zmluva

80-20

1 038,40 EUR jedentisíctridsaťosem eur a štyridsať eurocentov

Mária Podrábská

Obec Podtureň

17. 12. 2020

Kúpna zmluva

79-20

4 434,00 EUR

Marián Mjartan

Obec Podtureň

16. 12. 2020

Dohoda o zabezpečení množstvového zberu KO č. 3/20

5/20/MZ

303,16 EUR

evocom s.r.o.

Obec Podtureň

15. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

78-20

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Podtureň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 701-725 z 972
Združenie miest a obcí Slovenska MAS Euroregion Tatry