...
Obec Podtureň

Územný plán

VZN č. 3/2003 - ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce Podtureň

 

UP1 ÚP1 UP2ÚP2 UP3ÚP3 UP4ÚP4 UP5ÚP5

Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry