...
Obec Podtureň

Doplnok č. 1 k ÚPN

riešenie doplnku UPN č.1
zobraziť Návrh zmien a doplnkov

 

Zmeny a doplnky 1

Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry