...
Obec Podtureň

Zmeny a doplnky ÚPN-O č.4

Združenie miest a obcí Slovenska Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok VUC Žilina Euroregion Tatry